Ste mladý začínajúci podnikateľ alebo máte v hlave nápad, no k jeho zrealizovaniu vám chýbajú finančné prostriedky? Ja som začínala rovnako.

Rozhodla som sa preto s vami podeliť o skúsenosť, ktorá určite pomôže každému, kto chce rozbehnúť niečo vlastné.  A to je, ako získať príspevok na podporu začínajúcich podnikateľov.

Konkrétne ide o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, ktorý poskytuje úrad práce.

Keď som sa rozhodla túto možnosť využiť, opýtala som sa zopár ľudí, či s tým majú nejaké skúsenosti. Väčšina mi povedala, že je to veľmi ťažké, samé papierovačky a nakoniec príspevok ani nedostanete. Moje očakávanie neboli veľké, ale predsalen som to išla vyskúšať, aby som si spravila vlastný názor.

Prišla som na úrad práce, kde ma presmerovali k pracovníkovi, ktorý rieši danú vec. Na moje prekvapenie mi povedal, že to nie je žiaden problém, stačí ak splním nasledovné podmienky:

   1. byť 3 mesiace evidovaná na úrade práce ako nezamestnaná,
   2. vypracovať podnikateľský plán,
   3. spraviť test,
   4. obhájiť svoj podnikateľský zámer pred porotou.

Ja som sa ho samozrejme snažila spochybniť rôznymi otázkami, pretože mi predsa bolo povedané od okolia, že to nemá zmysel.  Pýtala som sa, či to naozaj získa každý, kto splní podmienky, ako dlhý je to proces, koľko ľudí vôbec prejde testom. Pán mi všetko milo krok po kroku vysvetlil, dal mi papiere, ktoré sa museli vypísať a zoznam materiálov, ktoré mám priniesť. Spomenul aj, že poslednú skúšku spravilo všetkých 14 žiadateľov.

Ako prvé som sa zaregistrovala na úrade práce ako nezamestnaná a musela som priniesť počas obdobia nezamestnanosti dve potvrdenia o hľadaní zamestnania.

Ďalej som začala pracovať na najhlavnejšej časti a to je PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER.

Podnikateľský zámer je v podstate plán vášho podnikania, v ktorom musíte opísať, s čím idete podnikať, aké sú vaše ciele a aké stratégie použijete na ich dosiahnutie. Musí obsahovať nasledovné časti: charakteristika zámeru , postup a miesto realizácie zámeru, marketingové informácie,  slabé a silné stránky, finančnú prognózu  a čo si za daný príspevok nakúpite.

Zo začiatku som mala obavy ako podnikateľský plán zvládnem vypracovať, pretože som s tým nemala žiadnu skúsenosť, ako asi väčšina zo začínajúcich podnikateľov. Jedine na hodine občianskej výchovy, kde som na veľký plagát nalepila nejaké obrázky, ale teraz sa asi očakáva už niečo iné.

Našťastie mi do mailu poslali aj vzor podnikateľského plánu, podľa ktorého som postupne vypracovala každú z častí. Nebolo to až také ťažké, ako som si zo začiatku myslela, takže určite sa tým nenechajte odradiť.

Po odovzdaní zámeru som bola zavolaná na skúšky. K učeniu som sa dostala 4 dni pred skúškou. Mala som si naštudovať 5 zákonov (o živnostenskom podnikaní, dani z príjmov, o službách zamestnanosti, sociálnom a zdravotnom poistení…). Cítila som, že nemám šancu sa to všetko naučiť. Preto som sa vynašla a na internete som si našla 100 otázok a odpovedí na test. Nakoniec tam z nich bolo iba pár, ale stačilo to na to, aby som testom prešla. Pri učení  som získala celkom prehľad a tak ani ostatné otázky neboli problém. Test sme spravili všetci.

Hneď potom nasledovala prezentácia pred komisiou. Komisia bola veľmi príjemná a pýtali sa ma iba základné otázky týkajúce sa mojich podnikateľských plánov, o čom bolo jednoduché rozprávať.

Po splnení týchto podmienok som získala príspevok na podnikanie vo výške 2 900€, ktorý som využila na kúpenie zariadenia. A vďaka tomu som sa so svojimi koláčikmi mohla posunúť zase ďalej. Ak ste teda mladý začínajúci podnikateľ a hľadáte možnosti, určite choďte do toho, dá sa to. Držím vám palce. :)